Testament Gdańsk - Sporządzenie Testamentu

Kancelaria » Sprawy Spadkowe » Testament

Zdarza się, że uczestnicy postępowania kwestionują ważność testamentu, na podstawie którego wnioskodawca lub uczestnik domaga się stwierdzenia nabycia spadku. Podstawą zarzutów przeciwko ważności testamentu często stanowi twierdzenie, że nie został on sporządzony przez spadkodawcę swobodnie lecz pod presją rodziny lub osób, które mają być w testamencie wymienione jako spadkobiercy.

W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu udowodnienia swoich twierdzeń. Podstawą nieważności testamentu może być również naruszenie art. 949 § 1 k.c. i sporządzenie testamentu pismem maszynowym, na komputerze, nie zaś w całości pismem ręcznym jak wymaga powołany przepis. Innym przypadkiem nieważności testamentu może być ustne ogłoszenie ostatniej woli spadkodawcy przy niedostatecznej liczbie świadków, albo dokonanie tego w obecności świadka, który z mocy przepisów nie może być świadkiem czyli np. taka, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść.

W toku sprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd ustala jaka jest podstawa nabycia praw do spadku – z ustawy (przy braku lub nieważności testamentu) czy z testamentu. Jeśli zostanie stwierdzone, że testament jest nieważny sąd stwierdzi nabycie spadku na podstawie ustawy. Sąd może stwierdzić nabycie spadku na podstawie ustawy również wówczas, gdy testament, którym dysponuje wnioskodawca został następnie odwołany, albo zmieniony innym testamentem.

Przeczytaj również: sprawy spadkowe

Wnosząc o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu należy również pamiętać, że zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu spadkobiercy testamentowego, uważane jest za nie istniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku.

Jak mogę Ci pomóc?

22 lata doświadczenia

Google maps

Opinie o mnie

Opinie moich klientów, (23 opinie) 4.6
4.6/5
Napisz do mnie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

    Artykuły eksperckie

    Artykuły ekspercki na temat spraw spadkowych

    To Top
    Call Now Button