left-quote1
Sprawna i rzetelna obsługa prawna osób fizycznych oraz przedsiębiorców
O mnie

Adwokat Zbigniew Chojaczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gdańsku.

Zbigniew Chojaczyk Gabinet Adwokacki
ZAPYTAJ PRAWNIKA

Zapewniamy solidną praktykę prawniczą

Oferta

Kancelaria prowadzi między innymi sprawy:

divorce

Prawo Rodzinne

business

Prawo Spadkowe

news

Sprawy Cywilne

copyright

Sprawy Karne

Opinie o mnie

Zafuanie

Google Maps

Jak oceniają mnie moi klienci?

Ocena 4.6 (23 opinie)
4.6/5
Zbigniew Chojaczyk Gabinet Adwokacki
Artykuły eksperckie

Najnowsze artykuły prawne na blogu

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku we Wrszeszczu prowadzi sprawną i rzetelną obsługę prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń. Adwokat Zbigniew Chojaczyk występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, obrońca w sprawach karnych i o wykroczenia. Celem działalności Kancelarii jest zapewnienie skutecznej ochrony prawnej Klientom przed sądem jak i przy załatwianiu spraw osobistych, majątkowych, tworzeniu umów i prowadzeniu działalności gospodarczej lub non – profit. Kancelaria prawna – Adwokat Gdańsk – Zbigniew Chojaczyk udziela porad prawnych z szerokiego zakresu prawa. Nasze usługi prawne świadczymy zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych, między innymi z dziedzin prawa pracy, prawa rodzinnego i spadkowego. W kancelarii prowadzimy sprawy o alimenty, rodzinne, spadkowe, o podział majątku, karne (prawo karne), cywilne oraz na rzecz podmiotów gospodarczych i spółek.

Prawnik Gdańsk – Kancelaria prawna Gdańsk Wrszeszcz – Zbigniew Chojaczyk czyli rzetelna obsługa prawna

W obsłudze prawnej Kancelaria Adwokacka z Gdańska we Wrzeszczu przedstawia rzetelną ocenę sytuacji oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, mając na uwadze przede wszystkim realizację interesów Klienta. Kancelaria stara się prowadzić sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych dążąc do sprawnego rozwiązania problemów Klienta. Kancelaria zapewnia swoim Klientom dyskrecję, elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług oraz życzliwą i miłą atmosferę.

Sprawy klientów oraz usługi porad prawnych w naszej kancelarii prowadzi Adwokat Zbigniew Chojaczyk. Adwokaci Gdańsk w odróżnieniu od radców prawnych świadczą szersze usługi prawne. Aby uzyskać porady i szersze informacje o naszej kancelarii zapraszamy do naszej siedziby w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 24/7. Adwokat Gdansk udziela również informacji telefonicznie: tel. 790 825 827

Zapraszamy do współpracy klientów z Trójmiasta jak i innych miejscowości. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnika możesz w tym celu napisać na adres mailowy: e-mail: kancelaria@adwokat-chojaczyk.pl

Adwokat w Gdańsku świadczy pomoc prawną polegająca na:

 • udzielaniu porad z zakresu prawa cywilnego, zabezpieczenia roszczeń, egzekucji i spraw karnych,
 • sporządzaniu i opiniowaniu umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów,
 • wydawaniu opinii prawnych,
 • reprezentacji Klienta w sądzie w sprawach cywilnych, karnych, o wykroczenia
 • przygotowywaniu pozwów i pism procesowych,
 • wnoszeniu zażaleń i apelacji w sprawach cywilnych i karnych,
 • dochodzenia należności od dłużników w postępowaniu egzekucyjnym

Kancelaria Gdańsk prowadzi między innymi sprawy:

 

SPRAWY CYWILNE

 • zapłatę z tytułu umów, także umów konsumenckich, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, gospodarczym,
 • eksmisję,
 • w zakresie obsługi wynajmujących nieruchomości lokalowe i użytkowe,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku,
 • ustanowienie służebności,
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne i inne,
 • z zakresu umów ubezpieczenia korporacyjnego, zbiorowego, indywidualnego auto – casco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), mienia, ubezpieczenia rolniczego, turystycznego, zdrowotnego,
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń.

SPRAWY RODZINNE

 • alimenty
 • rozwód
 • separację
 • w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • kontaktów dziecka z rodzicami

SPRAWY SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • unieważnienie testamentu
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia

SPRAWY KARNE

 

W sprawach karnych Kancelaria w Gdańsku świadczy usługi w zakresie:

 • obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy jak również na etapie postępowania sądowego,
 • reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • składania wniosków o odroczenie wykonanie kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary,
 • postępowania związanego z tymczasowym aresztowaniem i zakazem prowadzenia pojazdów,
 • występowanie w roli oskarżyciela w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego.
To Top
Call Now Button