List żelazny

Kancelaria » Sprawy Karne » List żelazny

List żelazny to dokument, postanowienie sądu, który gwarantuje oskarżonemu (także podejrzanemu) przebywającemu za granicą, że gdy wróci do Polski to pozostanie na wolności, aż do prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. sąd może (ale nie musi) wydać list żelazny, jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie (wniosek o wydanie listu żelaznego ze stosownym oświadczeniem i uzasadnieniem), że stawi się do sądu lub do prokuratora w wyznaczonym terminie. Wydanie listu żelaznego może być połączone z koniecznością wpłacenia poręczenia majątkowego, o którym również przeczytacie Państwo na moich stronach. List żelazny może być wydany przez sąd gdy sprawa jest na etapie przygotowawczym (prowadzona przez Policję lub prokuraturę), albo już na etapie sądowym tzn. po wniesieniu aktu oskarżenia.

List żelazny będzie obowiązywał jeśli oskarżony będzie spełniał określone warunki tj.:

  • będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - także na wezwanie prokuratora,
  • nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,
  • nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

W razie nie usprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych wyżej wymienionych warunków właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego. Ponadto warto wiedzieć, że list żelazny może stanowić alternatywę dla tymczasowego aresztowania tzn., że jeśli Klient wie, że przeciwko niemu toczy się w Polsce postępowanie karne i wkrótce może dojść do tymczasowego aresztowania, to przez podjęcie samodzielnie albo z obrońcą stosownych działań może doprowadzić do tego, że areszt nie będzie stosowany, a zamiast niego sąd wyda list żelazny. Jeśli jednak już nastąpiło wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, albo europejskiego nakazu aresztowania (ENA) to formalnie wydanie listu żelaznego nie jest możliwe. Formalnie, gdyż w przypadku uchylenia aresztu, albo jego zamiany na inny środek zapobiegawczy ponownie otwiera się droga do wydania listu żelaznego. Należy pamiętać, że list żelazny jest wydawany w konkretnej sprawie i tylko w niej ma zastosowanie.

Jak mogę Ci pomóc?

22 lata doświadczenia

Google maps

Opinie o mnie

Opinie moich klientów, (23 opinie) 4.6
4.6/5
Napisz do mnie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

    To Top
    Call Now Button