Krótka porada

200
brutto /30 min
  • Porada prawna

Dłuższa porada

300
brutto /60 min
  • Porada prawna

Koszt porady adwokata

Cena za poradę prawną to 200 zł brutto (z Vat), gdy porada trwa około 30 minut. Gdy porada trwa około godziny wynagrodzenie to 300 zł brutto.

Możliwa jest płatność kartą.

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie adwokata za „prowadzenie sprawy” to w pierwszej kolejności chcę wyjaśnić na czym polega prowadzenie przeze mnie „sprawy”. Prowadzenie sprawy to reprezentacja na rozprawach przed sądem, wszystkie pisma i konsultacje z Klientem do wydania orzeczenia przez sąd. Zatem jeśli Klient zleca prowadzenie sprawy wynagrodzenie obejmuje w sobie zespół tych wszystkich czynności. (wynagrodzenie ryczałtowe). Umowa z Klientem jest zawierana na piśmie i w umowie jest opisany przedmiot zlecenia.

W mojej Kancelarii minimalne najniższe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy dotyczy spraw karnych wykonawczych i jest to około 1000 zł brutto (z Vat). Pozostałe sprawy, cywilne (np. o eksmisję) karne, spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku), rodzinne (np. o kontakty z dzieckiem, władze rodzicielską, rozwód) to wydatek od 2.500 zł do około 5.000 zł. O tym czy jesteśmy bliżej kwoty 2.500 zł czy 5.000 zł decyduje nakład pracy konieczny do prowadzenia sprawy, jest on ustalany podczas rozmowy z Klientem. Rzecz jasna sprawa karna z 3 współoskarżonymi i 20 świadkami, stosowaniem aresztu, będzie droższa od sprawy, w której jest jeden oskarżony i 2 świadków.

W sprawie o rozwód gdy nie ma orzekania o winie i nie ma małoletnich dzieci – Sąd nie orzeka o alimentach na dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktach itd… taka sprawa będzie tańsza od rozwodu z winą i sporem o alimenty na 3 dzieci i kontakty z nimi.

Odrębną kategorią są sprawy cywilne, w których dochodzi się określonej kwoty pieniężnej np. w sprawie o zapłatę z umowy pożyczki na 60.000 zł, zwrotu nakładów na nieruchomość w kwocie 70.000 zł, albo gdy przedmiotem sprawy jest zniesienie współwłasności czy dział spadku, w którym Klient ma udział o określonej wartości np. połowę mieszkania o wartości 250.000 zł, w takich sytuacjach moje wynagrodzenie za prowadzenie sprawy odpowiada stawkom minimalnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Stawki minimalne wynoszą

  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 2.214 zł brutto (z Vat).
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 4.428 zł brutto (z Vat).
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 6.642 zł brutto (z Vat).
  • powyżej 200.000 zł do 2.000.000 - 13.284 zł brutto (z Vat).
  • powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 - 18.450 zł brutto (z Vat).
  • powyżej 5.000.000 – 30.750 brutto (z Vat).

Zwrot wynagrodzenia adwokackiego

Ważne jest również, że w sprawach o zapłatę określonej kwoty pieniężnej jest zasada, że jeśli wygrywamy sprawę w 100 % Klient otrzymuje zwrot 100 % wynagrodzenia adwokackiego w stawce netto, oraz pełny zwrot wszystkich innych opłat. Jeżeli wygrywamy w 80 % zwrot wynagrodzenia adwokackiego jest na poziomie 80 % wynagrodzenia netto i 80 % wszystkich poniesionych kosztów.

To Top
Call Now Button