Sprawy karne Gdańsk - prowadzenie spraw

Kancelaria » Sprawy Karne

W zakresie obrony w sprawach karnych Adwokat Zbigniew Chojaczyk udziela pomocy prawnej na każdym etapie postępowania. W sytuacji gdy Klient jest pozbawiony wolności adwokat spotyka się z nim w areszcie śledczym albo zakładzie karnym.

W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym prze policję, prokuraturę lub inny organ pomoc prawna polega miedzy innymi na przygotowaniu obrony, uczestnictwie w przesłuchaniach, oraz posiedzeniach w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych np. takich jak tymczasowe aresztowanie. Obrona obejmuje również sporządzanie pism procesowych, wniosków, środków odwoławczych.

W postępowaniu przed sądem obrońca wykonuje czynności jak wyżej, a ponadto reprezentuje Klienta na wszystkich rozprawach przed Sądem, aż do wydania wyroku. Wnosi zażalenia i apelacje od orzeczeń Sądu.

W postępowaniu wykonawczym obrońca przygotowuje miedzy innymi wnioski o udzielenie przerwy w karze, o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, oraz reprezentuje Klienta na posiedzeniach Sądu.

Jak mogę Ci pomóc?

22 lata doświadczenia

Google maps

Opinie o mnie

Opinie moich klientów, (23 opinie) 4.6
4.6/5
Napisz do mnie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

    To Top
    Call Now Button