Zatrzymanie

Kancelaria » Sprawy Karne » Zatrzymanie

Zatrzymanie dokonywane przez Policję jest jednym ze środków przymusu procesowego. W praktyce zatrzymanie następuje często przed pierwszym przesłuchaniem.

W zależności od tego co na przesłuchaniu powie zatrzymany, jak się zachowa i jakie to będzie miało znaczenie wobec pozostałych okoliczności sprawy organ prowadzący (np. Policja) może zastosować dalsze środki przymusu takie jak dozór policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, albo wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Co do zasady Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli w jej ocenie istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba dokonała przestępstwa, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa. Policja ma prawo zatrzymać osobę, jeśli podejrzewa ją o dokonanie przestępstwa i nie można ustalić jej tożsamości, albo sprawa przeciwko tej osobie powinna być prowadzona w trybie postępowania przyspieszonego.  Są to ogólne warunki zatrzymania dokonywanego przez Policję w przypadku przestępstw.

Poza powyższymi warunkami istnieje szereg innych trybów, w których osoba może być zatrzymana. Bez względu na to, w jakim trybie osoba została zatrzymana jest to sygnał, że osoba ta może potrzebować pomocy adwokata. Często niestety zdarza się, że treści wypowiedziane podczas pierwszego przesłuchania po zatrzymaniu przez Policję w trybie art. 244 § 1 k.p.k. mają decydujące znaczenie jeśli chodzi o dalszy bieg sprawy, z tego względu zatrzymanie i to co się dzieje w czasie jego trwania (48 godzin) jest ważne.

Jak mogę Ci pomóc?

22 lata doświadczenia

Google maps

Opinie o mnie

Opinie moich klientów, (23 opinie) 4.6
4.6/5
Napisz do mnie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

    To Top
    Call Now Button