Adwokat Sprawy Spadkowe Gdańsk

Kancelaria » Sprawy Spadkowe

Adwokat Zbigniew Chojaczyk zajmuje się kompleksowo pomocą prawną w sprawach spadkowych w Gdańsku.Sprawy spadkowe wieloletnie prowadzone to doświadczenie i wiedza w poszczególnych etapach załatwiania często skomplikowanych spraw. Poniżej przeczytacie Państwo o typowych sprawach spadkowych i sposobach ich załatwienia.

Akta stanu cywilnego, takie jak odpisy aktów zgonu, urodzenia czy małżeństwa to podstawowe dokumenty, bez których nie jest możliwe prowadzenie spraw spadkowych. Oczywiście w toku postępowania dokumenty te trzeba przedkładać w oryginale. Zgodnie z przepisami tylko odpis aktu stanu cywilnego jest dowodem na pokrewieństwo tj. istnienie prawa do dziedziczenia po danej osobie. Na tym tle może pojawiać się szereg problemów. Często zdarza się, że dane w aktach stanu cywilnego są niepełne, trzeba wówczas przeprowadzić postępowania o ich uzupełnienie. Bywa również tak, że w aktach są błędy pisarskie, trzeba je sprostować. Czasem trzeba też przeprowadzić postępowanie w celu poszukiwania spadkobierców czy członków rodzin. Klienci zawierają też związki małżeńskie poza granicami kraju, co w przypadku kobiet powoduje zmianę nazwiska. Dla załatwienia sprawy spadkowej trzeba wówczas taki akt małżeństwa zawarty za granica zarejestrować w Polsce. W tych wszystkich postępowaniach możecie Państwo liczyć na pomoc.

W zależności od sytuacji Kancelaria udziela pomocy prawnej w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku przed Sądem, w sytuacji gdy nie jest możliwe załatwienie tej sprawy u Notariusza. O szczegółach i specyfice tych postępowań przeczytacie Państwo więcej w moich innych artykułach na stronie. Sprawy spadkowe najszybciej można załatwić u Notariusza, ale to postępowanie ma pewne istotne ograniczenie. Dotyczy to szczególnie sytuacji konfliktów rodzinnych, sprzecznych interesów spadkobierców oraz spadkobierców przebywających za granicą. Warunkiem załatwienia sprawy spadkowej u Notariusza jest aby wszyscy potencjalni spadkobiercy stawili się u niego osobiście. Nie ma możliwości dokonania tych czynności za pośrednictwem pełnomocnika.  W takiej sytuacji rozwiązaniem problemu jest przeprowadzenie sprawy spadkowej w Sądzie. W tym postępowaniu co do zasady wystarczy, że osobiście stawi się tylko wnioskodawca. Pozostali spadkobiercy mogą brać udział w postępowaniu korespondencyjnie. W wielu wypadkach możliwe jest też uczestnictwo w rozprawie w trybie zdalnym

Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną także w zakresie badania ważności testamentu, czy jego poszczególnych zapisów. Wzajemnych relacji między testamentami, wcześniejszymi i późniejszymi. Kancelaria współpracuje ze specjalistami w zakresie badania pisma ręcznego przy badaniu autentyczności podpisów. Adwokat doradza także Klientom w zakresie przygotowania testamentu. Wyjaśnia jakie są konsekwencje konkretnych rozwiązań  dla poszczególnych spadkobierców, w szczególności w zakresie późniejszego podziału spadku czy roszczeń o zachowek. Szereg tych informacji udzieli Państwu także Notariusz ponieważ co do zasady ma on obowiązek pouczyć Klientów o skutkach prawnych czynności. Moje doświadczenie wskazuje, że niestety często na tym tle dochodzi do nieporozumień a skutki tych nieporozumień są poważne. Tytułem przykładu należy wymienić powstanie roszczenia o zachowek, brak wydziedziczenia, zawarcie umowy darowizny, brak służebności mieszkania itp.

Powołanie do spadku z testamentu może powodować, że uprawnieni spadkobiercy otrzymają mniej aniżeli dziedziczyli by z ustawy. Taka sytuacja otwiera możliwość dochodzenia praw z tytułu zachowku dla pewnej grupy spadkobierców. W tym zakresie Kancelaria świadczy pomoc zarówno w postępowaniu sądowym jak i w pozasądowych negocjacjach.

Jak mogę Ci pomóc?

22 lata doświadczenia

Google maps

Opinie o mnie

Opinie moich klientów, (23 opinie) 4.6
4.6/5
Napisz do mnie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

    Artykuły eksperckie

    Artykuły ekspercki na temat spraw spadkowych

    To Top
    Call Now Button