Zapłata z umowy

Kancelaria » Wiadomości i informacje » Zapłata z umowy

Kancelaria Adwokacka Zbigniewa Chojaczyka udziela porad, wydaje opinie prawne i prowadzi sprawy sądowe o zapłatę. Sprawy o „zapłatę” należą do najszerszej kategorii spraw. Będą do niej należały sprawy, w których tytułem zapłaty są najróżniejsze zdarzenia i zobowiązania.

Podstawą dochodzenia zapłaty jest m.in. umowa, która nie została wykonana, nie została wykonana należycie, została wykonana tylko częściowo albo z opóźnieniem. Zobowiązania z tytułu umów sprzedaży, pożyczki, poręczenia, sprzedaży, sprzedaży konsumenckiej, najmu, dzierżawy, leasingu, weksla, bezumownego korzystania z rzeczy itp. Wszelkie zdarzenia powodujące szkodę (odszkodowania) takie jak wypadki komunikacyjne, zderzenia pojazdów, zalania, pożary, włamania, uszkodzenia ciała, uszkodzenia i zniszczenia mienia, zniesławienie (ochrona dóbr osobistych) i wiele innych.

Oferta Kancelarii to doradztwo prawne na etapie przesądowym – przygotowywanie umów, doradztwo w trakcie realizacji umowy, oraz prowadzenie sprawy przed sądem. Tego typu sprawy są prowadzone w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym, upominawczym oraz w postępowaniu elektronicznym (tzw. e-sad).

Pomoc prawna w tego typu sprawach to również prowadzenie korespondencji z kontrahentem, uczestnictwo w negocjacjach, przygotowywanie pism przesądowych i prowadzenie sprawy przed sądem tradycyjnym i elektronicznym w postępowaniu rozpoznawczym i egzekucyjnym. Obsługa prawna obejmuje czynności przedsądowe, uczestnictwo we wszystkich rozprawach do wydania prawomocnego wyroku oraz postępowanie egzekucyjne.

Jak mogę Ci pomóc?

22 lata doświadczenia

Google maps

Opinie o mnie

Opinie moich klientów, (23 opinie) 4.6
4.6/5
Napisz do mnie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

    To Top
    Call Now Button