Obrona oskarżonego

Kancelaria » Sprawy Karne » Obrona oskarżonego
Obrona oskarżonego w postępowaniu o przestępstwa czy wykroczenia w ogólnym pojęciu polega na ustaleniu linii obrony Klienta. W pierwszej kolejności Adwokat zapoznanej się z aktami sprawy jeśli to możliwe. Następnie analizuje okoliczności i wyjaśnia klientowi w jakiej sytuacji się znalazł i czego może się spodziewać zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i ewentualnym postępowaniu sądowym. Adwokat przedstawia jakie są najbliższe możliwe działania Policji, analizuje również jakie środki przymusu na danym etapie postępowania mogą być zastosowane, np. zatrzymanie, areszt, zakaz opuszczania kraju, list gończy, poręczenie majątkowe. Jeśli takie zostały już zastosowane analizowana jest kwestia ich zmiany, uchylenia bądź zaskarżenia. Adwokat ustala z Klientem możliwe i celowe środki obrony innymi słowy opracowuje wnioski do sądu lub prokuratury, które pozwolą w największym stopniu zabezpieczyć interesy Klienta np. poprzez powołanie świadków, przedstawienie dokumentów, powołanie biegłych specjalistów, przeprowadzenie oględzin. W zależności od potrzeb Adwokat uczestniczy z Klientem w przesłuchaniach prowadzonych przez Policję i Prokuraturę, uczestniczy w posiedzeniach sądu, na których rozstrzygany jest wniosek Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania, na dalszym etapie sprawy uczestniczy we wszystkich rozprawach Klienta, aż do wydania wyroku.  Jeśli życzeniem Klienta jest dobrowolne poddanie się karze Adwokat udziela pomocy w zakresie ustalenia wymiaru kary i środków karnych.
 
Jak mogę Ci pomóc?

22 lata doświadczenia

Google maps

Opinie o mnie

Opinie moich klientów, (23 opinie) 4.6
4.6/5
Napisz do mnie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

    To Top
    Call Now Button