Tak. Komornik może zająć spadek po rodzicach, jeśli w jego skład wchodzą nieruchomości, pieniądze lub inne dobra. Komornik ma prawo do zajęcia długów z całego majątku dłużnika. Natomiast istnieje kilka czynników, które mogą na to wpłynąć.

Czytaj również: sprawy spadkowe

Z czego komornik może ściągać długi?

Komornik, na podstawie tytułów wykonawczych, którymi mogą być wyroki, postanowienia sądowe lub nakazy zapłaty wykonuje egzekucję, która może być wykonana z różnych części majątku dłużnika.

Mogą być to: 

 • Nieruchomości (mieszkanie, dom),
 • Ruchomości (pojazdy, sprzęt elektroniczny)
 • Konta bankowe,
 • Prawa majątkowe (akcje, udziały).

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.

Co, jeśli ojciec lub matka mieli długi?

W takim przypadku mówimy o długu spadkowym. Są to długi, które zmarły zostawił po sobie i muszą zostać one uregulowane z jego majątku. Musi to nastąpić przed rozdzieleniem spadku na wszystkich spadkobierców, czyli w tym przypadku dzieci dłużnika.

W przypadku długu spadkowego wierzyciele mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty lub tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik będzie mógł wykonać egzekucję.

Komornik będzie dążył do całkowitej spłaty zadłużenia u wszystkich wierzycieli.

Odziedziczenie spadku, gdy samemu ma się długi.

Jeżeli dziecko jest dłużnikiem, a zależy mu na majątku po rodzicach, istnieje kilka opcji, dzięki którym dłużnik może uratować majątek.

 • Spłata wszystkich należności komornikowi,
 • Zawarcie ugody z wierzycielem.

Natomiast, jeśli spadkobiorca nie chce przyjąć spadku, może go odrzucić i nie dziedziczyć żadnych długów po rodzicu, ale też nie może odnieść żadnych korzyści z majątku pozostawionego przez spadkodawcę.

Co, jeśli długów jest więcej niż majątku?

W takiej sytuacji spadkobiercy nie są zobowiązani do spłacania długów. Oznacza to, że spadkobiercy nie ponoszą indywidualnej odpowiedzialności za spadek, który odziedziczyli.

Kiedy majątek spadku nie jest wystarczający, aby pokryć wszystkie długi, spadkobiercy mogą wystąpić do sądu o stwierdzenie niewypłacalności spadku.

Stwierdzenie niewypłacalności spadku może doprowadzić do umorzenia długów lub do innych rozwiązań, które nie zaszkodzą sytuacji spadkobierców.

Czy jeśli nie chcę długów spadkowych, muszę odrzucać spadek?

Nie. Odrzucenie spadku to tylko jedna z trzech możliwych dróg do majątku po jednym z rodziców. Można:

 • Przyjąć spadek (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi),
 • Odrzucić spadek (utrata majątku, jak i długów),
 • Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza to bardzo dobra opcja, w przypadku gdy spadkodawca pozostawił więcej długów niż majątku. Przyjęcie takiego spadku oznacza, że spadkobiorca zobowiązuje się do spłacenia długów spadkowych, ale nie w całości.

W takiej sytuacji spadkobiorca jest zobowiązany do spłacenia długów spadkodawcy, ale tylko w granicy odziedziczonego majątku.

Kto może złożyć wykaz inwentarza?

Wykaz inwentarza może złożyć:

 • Spadkobiorca, który przejmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza,
 • Wykonawca testamentu,
 • Zapisobiorca windykacyjny.

Warto pamiętać, że wykaz inwentarza może być złożony przez więcej niż jednego spadkobiorce.

Kto sporządza spis inwentarza?

Spis inwentarza sporządza komornik na wniosek sądu lub osoby uprawnionej. Do osób uprawnionych zalicza się:

 • Spadkobiorców,
 • Osoby uprawnione do zachowku,
 • Zapisobiercę,
 • Wykonawcę testamentu,
 • Wierzycieli.

Co zawiera spis inwentarza?

W spisie inwentarza komornik zamieszcza wszystkie przedmioty należące do spadku, oznaczając wartość każdego z nich oraz uwzględnia długi spadkowe ze wskazaniem ich wysokości z chwili otwarcia spadku. 

Wartość przedmiotów ustalana jest według stanu i aktualnej ceny przedmiotu z chwili otwarcia spadku.

Jaki jest termin na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do go do spadku.

Masz pytania?

Napisz do mnie

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  To Top
  Call Now Button