Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Zachowek Gdańsk

Sprawy o zachowek Gdańsk

Adwokat Zbigniew Chojaczyk prowadzi m.in. sprawy o zachowek, jego zwiększenie lub zmniejszenie.

  +48 790 825 827

  
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk Wrzeszcz  

W związku z otwarciem spadku często dochodzi do sytuacji, gdy spadkodawca pomija w testamencie niektórych lub wszystkich członków rodziny, którzy byliby uprawnieni do spadku z ustawy. Często bywa i tak, że choć w testamencie spadkodawca nikogo nie pominął, lub też nawet gdy nie ma testamentu i następuje spadkobranie ustawowe to do spadku nic już nie należy, gdyż spadkodawca za życia dokonał darowizn np. mieszkania.

W takiej sytuacji choć sąd stwierdzi nabycie spadku na rzecz osób uprawnionych mogę one ze spadku nic nie otrzymać gdyż spadkodawca czyniąc darowizny za życia wyzbył się posiadanego majątku – spadek będzie niejako pusty. Wówczas zgodnie z art. 991 k.c.  zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Przeczytaj również - sprawy spadkowe 

Co do zasady wartość zachowku zależy od wartości spadku, zatem im większa będzie wartość spadku tym większy będzie zachowek i odwrotnie. W tego typu sytuacjach często nasuwa się pytanie, czy można wartość zachowku zmniejszyć lub zwiększyć – można. Na poparcie swych twierdzeń trzeba jednak przedstawić dowody.

Wybrane porady prawne

Kontakt

Separacja Alimentacja
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk