Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Nabycie Spadku

Adwokat Zbigniew Chojaczyk – Kancelaria Adwokacka Gdańsk prowadzi i doradza między innymi w sprawach o:Stwierdzenie nabycia spadku.

Coraz częściej w posiadaniu naszym lub naszej rodziny znajduje się spory majątek jak na przykład mieszkanie, działka, gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo lub udział w takim majątku. Samo zajęcie mieszkania, które wchodzi do spadku, czy korzystanie z innych przedmiotów spadkowych np. samochodu, środków zgromadzonych na koncie bankowym nie stanowi jeszcze o nabyciu praw do tych przedmiotów spadkowych.
W takiej sytuacji po śmierci spadkodawcy należy jeszcze  dokonać formalnego stwierdzenia spadku. Może ono nastąpić przed właściwym sądem, a w niektórych przypadkach przed notariuszem. W tego typu sprawach spadkowych należy m.in. sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i wskazać spadkodawcę (jednego lub kilku) wszystkich spadkobierców oraz załączyć odpowiednie dokumenty jak np. odpisy aktów stanu cywilnego, testamenty, wyroki czy postanowienia sądu. Podczas rozprawy odbierane jest zapewnienie spadkowe.

Zdarza się również, że od osób trzecich lub rodziny dowiadujemy się, że zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w postępowaniu, w którym nie braliśmy udziału i nie byliśmy o nim zawiadomieni. Wówczas jeśli doszło do bezpodstawnego pominięcia osoby przy dziedziczeniu może zajść potrzeba zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W tego typu sprawach pomoc adwokata polega m.in. na poinformowaniu o pozytywnych i negatywnych skutkach stwierdzenia nabycia spadku, przygotowaniu wniosku i dokumentów, reprezentacji na rozprawie. W razie jakichkolwiek wątpliwości można w tych kwestiach zasięgnąć porady  prawnej.

Wybrane porady prawne

Kontakt

Eksmisje
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk