Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Separacja Gdańsk

Na czym polega orzekanie w sprawach o separacje w Gdańsku?

Orzeczenia separacji mogą domagać się małżonkowie, pomiędzy którymi nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale nie jest on jeszcze trwały. Orzeczenie separacji służy uregulowaniu sytuacji małżonków, którzy nie tworzą już związku (np. w związku z faktyczną separacją), ale z różnych powodów nie chcą aby został orzeczony rozwód.

Co do zasady przy orzekaniu o separacji stosuje się te same przepisy co przy orzekaniu o rozwodzie, tzn. sąd rozstrzyga o tych samych kwestiach co przy rozwodzie tj. o winie, o władzy rodzicielskiej, o kontaktach z małoletnimi dziećmi, o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Zasadnicza różnica pomiędzy separacją a rozwodem polega na tym, że orzeczenie separacji nie powoduje ustania małżeństwa czego konsekwencją jest brak możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego. Małżonek pozostający w separacji nie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa oraz jest zobowiązany do dochowania wierności.

Czytaj też: sprawy rodzinne.

Separacja znosi tak samo jak rozwód wspólność majątkowa małżeńską. Jeśli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji, postępowanie może odbyć się w trybie nieprocesowym, co oznacza szybsze wydanie rozstrzygnięcia i mniejsze koszty sądowe.

Wybrane porady prawne

Kontakt

Najem
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk