Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Kontakty z Dzieckiem Prawnik Gdańsk

Prawo rodziców do kontaktu z dzieckiem

Prawo rodziców do kontaktu z dzieckiem zostało określone wprost w art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktu. Oznacza to, że prawo do kontaktu z dzieckiem wynika z pokrewieństwa, a nie z władzy rodzicielskiej.

Jeśli Sąd ograniczy mi wykonywanie władzy rodzicielskiej to nie będę miał kontaktów z dzieckiem? 

W praktyce często spotykam się z pytaniami rodziców jak np. czy jeśli Sąd ograniczy mi wykonywanie władzy rodzicielskiej to nie będę miał kontaktów z dzieckiem? Odpowiedź brzmi: nie. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to pod względem prawnym różne pojęcia. Najogólniej mówiąc władza rodzicielska to kierowanie życiem dziecka, podejmowanie decyzji od najdrobniejszych spraw jak ubiór dziecka po wybór szkoły i metod leczenia. Jeśli z uwagi na okoliczności faktyczne tylko jeden rodzic będzie wykonywał władzę rodzicielską nie oznacza to, że drugi z nich nie może spotykać się z dzieckiem. W takim przypadku kontakty drugiego rodzica mogą być bardzo szerokie np. kilka dni w tygodniu oraz ferie, wakacje tzw. długie weekendy. Trzeba też powiedzieć, że przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu mogą być nie tylko kontakty osobiste rodzica i dziecka ale również kontakt telefoniczny, czy elektroniczny np. Skype co ma szczególne znaczenie dla osób, które mieszkają lub pracują za granicą.

Czytaj też: adwokat rodzinny.

Sąd reguluje kontakty rodziców z dziećmi zasadniczo w dwóch przypadkach. W pierwszym, jeśli jedno z rodziców utrudnia drugiemu spotkania z dzieckiem. Wówczas Sąd Rejonowy prowadzi tylko sprawę co do kontaktów. W drugim, gdy orzeka w przedmiocie rozwodu, wówczas również rozstrzygana jest kwestia kontaktów co najczęściej jest związane z osobnym zamieszkiwaniem rodziców.

Wybrane porady prawne

Kontakt

Rozwód
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk