Ogólnie można powiedzieć, że sprawa spadkowa w sądzie trwa około trzy miesiące. Na taki termin możemy liczyć pod warunkiem, że nasza sprawa jest prosta, my złożymy wszystkie niezbędne dokumenty, napiszemy i opłacimy wniosek bez błędów, a pozostali uczestnicy nie będą czynić nam przeszkód. Zależy to również od wielu innych czynników, które przedstawiam niżej. Zatem po kolei.

Zależy w jakim sądzie – czas może się różnić

W sądach trójmiejskich i w większych miastach w Polsce czeka się około 3 – 4 miesiące. Jest to czas od wniesienia poprawnego, kompletnego wniosku do pierwszej rozprawy. W niektórych sądach może być to termin dłuższy lub krótszy. Może zdarzyć się tak,  że po wpływie wniosku okaże się, że sędzia jest chory i nasz sprawa “spadnie”, albo w danym wydziale sądu są braki kadrowe i trzeba dłużej czekać. Jest też tak, że jedni sędziowie wyznaczają sprawy co 3 miesiące inni co 5 – 7 miesięcy, zależy to miedzy innymi od tego ile mają przydzielonych spraw, czy mają też inne obowiązki zawodowe itd. 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.

Co to jest sprawa spadkowa?

Jeśli mówimy o sprawie spadkowej zazwyczaj mamy na myśli sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. To postępowanie, w którym sąd stwierdza jedynie, kto, w jakiej części, na jakiej podstawie dziedziczy spadek – jako całość. W tym postępowaniu sąd nie przydziela spadkobiercom określonych rzeczy spadkowych. Postępowanie, w którym sąd przyznaje dla danej osoby określoną rzecz ze spadku np. mieszkanie – to sprawa o dział spadku. Sprawy o dział spadku też mogą być proste i zakończone na jednej rozprawie ale jest to generalnie rzadkość. Postępowanie o dział spadku trwa rok lub dłużej. Zależy to przede wszystkim od ilości spadkobierców, składu spadku, zgłoszonych roszczeń oraz skłonności spadkobierców do szukania kompromisów.

Kiedy sprawa spadkowa jest prosta?

O prostej sprawie spadkowej możemy mówić gdy chodzi o sprawę o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy czy z testamentu. Chodzi o sytuacje gdy jest mało uczestników postępowania, wniosek nie ma błędów, nie ma problemów z doręczeniem korespondencji (bo nikt nie mieszka np. w USA). Gdy nikt nie kwestionuje testamentu. Gdy nie okaże się, że było jeszcze pozamałżeńskie dziecko, albo gdy nie okaże się, że jednak był testament ustny. Także wówczas, gdy dokumenty z urzędu stanu cywilnego nie wymagają sprostowań, uzupełnień czy wręcz odtworzenia, albo rejestracji w Polsce. Zasadniczo w takich przypadkach Sąd stwierdza nabycie spadku na pierwszej rozprawie, która wyznacza około 3 – 4 miesiące od wpływu wniosku.

Ile trwa sama sprawa w sądzie?

Sama rozprawa nie jest długa i zazwyczaj nie trwa dłużej niż godzinę. Sąd zadaje szereg pytań, mających na celu ustalić czy był sporządzony testament, ilu jest spadkobierców,  czy wcześniej toczyły się sprawy spadkowe, czy ktoś składał oświadczenie spadkowe np. o odrzuceniu spadku, albo czy ktoś został uznany za niegodnego dziedziczenia.

Czy ogłoszenie postanowienia kończy sprawę spadkową?

Nie, nie kończy. Po ogłoszeniu postanowienia powinniśmy wystąpić do sądu o odpis postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności. Sąd sam z siebie niczego nam nie przysyła. Najlepiej złożyć wniosek o kilka odpisów postanowienia. Opłata za jeden odpis to 20 zł . Wniosek o odpis składamy wówczas, gdy wiemy, że po ogłoszeniu postanowienia nikt nie złożył wniosku o uzasadnienie postanowienia, ponieważ w takim wypadku postanowienie się nie uprawomocni. Jeżeli ktoś z uczestników złoży wniosek o uzasadnienie sprawa przedłuży się o około 2 – 4 miesiące. Postępowanie spadkowe potrwa jeszcze dłużej gdy my, albo inne osoby złożą apelację do sądu drugiej instancji. Może też się zdarzyć, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku będzie miało błąd, na przykład w nazwisku naszym albo innego spadkobiercy. Trzeba zwrócić na to uwagę, ponieważ z błędnym nazwiskiem, albo błędnym numerem PESEL możemy mieć problem, żeby później wpisać na przykład prawo własności do ksiąg wieczystych. W takiej sytuacji trzeba złożyć wniosek o sprostowanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. To postępowanie może trwać od jednego do trzech miesięcy.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, albo wasza sprawa nie jest prosta, zapraszam do kontaktu.

Masz pytania?

Napisz do mnie

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    To Top
    Call Now Button