Do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku składamy aktualne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. Jeśli spadkobierca jest mężczyzną, który po zawarciu związku małżeńskiego nie zmieniał nazwiska, albo kobieta, która nigdy nie wychodziła za mąż – składają swoje aktualne odpisy skrócone aktów urodzenia. Gdy mężczyzna ożenił się i zmienił nazwisko, albo gdy kobieta wyszła za mąż i zmienił nazwisko panieńskie to zamiast swoich aktów urodzenia składają odpisy skrócone aktów małżeństwa. Rzecz w tym, że w odpisach aktów małżeństwa jest informacja o rodzicach zatem można wykazać pochodzenie od spadkodawcy, natomiast jest też w nich informacja o zmianie nazwiska, które w przypadku tych osób będzie inne niż w ich aktach urodzenia.

Stare akty urodzenia

Zasadniczo akty stanu cywilnego nie tracą ważności w tym sensie, że tracą swoją moc. Na przestrzeni czasu obowiązywały jednak różne przepisy, które określały wzór formularza, na którym sporządza się akt urodzenia, a co za tym idzie zestaw informacji jakie wpisuje się do takiego blankietu. Dlatego jeśli mamy stary dokument, to do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dołączamy nowy odpis skrócony aktu urodzenia (czy małżeństwa lub zgonu innych spadkobierców). Trzeba też pamiętać, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z załącznikami tj. na przykład z odpisem aktu urodzenia i oczywiście zgonu spadkodawcy składamy w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Jeden egzemplarz dla sądu i po jednym dla każdego z uczestników postępowania spadkowego.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.

Składamy skrócony odpis aktu urodzenia czy zupełny?

Zasadą jest, że składamy skrócony akt urodzenia (podobnie zgonu czy małżeństwa). Sytuacje, w których będzie potrzeba złożenia zupełnego odpisu aktu urodzenia są bardzo różne i zdarzają się rzadko. Jeśli będzie taka potrzeba, Sąd wezwie wnioskodawcę do złożenia takiego dokumentu. 

Załatwienie aktu urodzenia

Załatwienie własnego aktu urodzenia jest co do zasady proste. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego. W praktyce zawodowej spotkałem się z wieloma pytaniami o to, czy trzeba taki wniosek składać w USC, w którym zostało zarejestrowanie urodzenie. Najszybciej uzyskamy odpis aktu urodzenia w tym USC, gdzie byliśmy zarejestrowani przy urodzinach, ale nie jest konieczne, aby w tym konkretnie USC wniosek składać. Wniosek możemy złożyć w dowolnym USC. Jeśli nasz akt urodzenia jest już przeniesiony do formy cyfrowej to otrzymamy go od ręki niemal w każdym USC. Na odpis trzeba czasem zaczekać kilka – kilkanaście dni, gdy składamy wniosek w dużym mieście typu Gdańsk, Gdynia.  Gdy wniosek składamy w mniejszym USC, a nasz akt urodzenia jest w postaci elektronicznej, szansa, że dostaniemy go od ręki jest bardzo duża. Odpis skrócony to koszt 22 zł. Przy pobieraniu tego dokumentu zawsze warto sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają. Literówka w nazwisku czy dacie spowoduje, że sąd nie stwierdzi nabycia spadku i konieczne będzie przeprowadzenie postępowania w USC o sprostowanie aktu urodzenia. Co do zasady nie jest ono długotrwałe, ale lepiej zrobić je zanim sąd wyznaczy rozprawę.

Masz pytania?

Napisz do mnie

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    To Top
    Call Now Button