Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Jaki akt urodzenia do sprawy spadkowej?

1 Listopada 2022

Do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku składamy aktualne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. Jeśli spadkobierca jest mężczyzną, który po zawarciu związku małżeńskiego nie zmieniał nazwiska, albo kobieta, która nigdy nie wychodziła za mąż - składają swoje aktualne odpisy skrócone aktów urodzenia. Gdy mężczyzna ożenił się i zmienił nazwisko, albo gdy kobieta wyszła za mąż i zmienił nazwisko panieńskie to zamiast swoich aktów urodzenia składają odpisy skrócone aktów małżeństwa. Rzecz w tym, że w odpisach aktów małżeństwa jest informacja o rodzicach zatem można wykazać pochodzenie od spadkodawcy, natomiast jest też w nich informacja o zmianie nazwiska, które w przypadku tych osób będzie inne niż w ich aktach urodzenia.

dokumenty sprawa spadkowa

Stare akty urodzenia

Zasadniczo akty stanu cywilnego nie tracą ważności w tym sensie, że tracą swoją moc. Na przestrzeni czasu obowiązywały jednak różne przepisy, które określały wzór formularza, na którym sporządza się akt urodzenia, a co za tym idzie zestaw informacji jakie wpisuje się do takiego blankietu. Dlatego jeśli mamy stary dokument, to do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dołączamy nowy odpis skrócony aktu urodzenia (czy małżeństwa lub zgonu innych spadkobierców). Trzeba też pamiętać, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z załącznikami tj. na przykład z odpisem aktu urodzenia i oczywiście zgonu spadkodawcy składamy w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Jeden egzemplarz dla sądu i po jednym dla każdego z uczestników postępowania spadkowego.

Składamy skrócony odpis aktu urodzenia czy zupełny?

Zasadą jest, że składamy skrócony akt urodzenia (podobnie zgonu czy małżeństwa). Sytuacje, w których będzie potrzeba złożenia zupełnego odpisu aktu urodzenia są bardzo różne i zdarzają się rzadko. Jeśli będzie taka potrzeba, Sąd wezwie wnioskodawcę do złożenia takiego dokumentu. 

Załatwienie aktu urodzenia

Załatwienie własnego aktu urodzenia jest co do zasady proste. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego. W praktyce zawodowej spotkałem się z wieloma pytaniami o to, czy trzeba taki wniosek składać w USC, w którym zostało zarejestrowanie urodzenie. Najszybciej uzyskamy odpis aktu urodzenia w tym USC, gdzie byliśmy zarejestrowani przy urodzinach, ale nie jest konieczne, aby w tym konkretnie USC wniosek składać. Wniosek możemy złożyć w dowolnym USC. Jeśli nasz akt urodzenia jest już przeniesiony do formy cyfrowej to otrzymamy go od ręki niemal w każdym USC. Na odpis trzeba czasem zaczekać kilka - kilkanaście dni, gdy składamy wniosek w dużym mieście typu Gdańsk, Gdynia.  Gdy wniosek składamy w mniejszym USC, a nasz akt urodzenia jest w postaci elektronicznej, szansa, że dostaniemy go od ręki jest bardzo duża. Odpis skrócony to koszt 22 zł. Przy pobieraniu tego dokumentu zawsze warto sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają. Literówka w nazwisku czy dacie spowoduje, że sąd nie stwierdzi nabycia spadku i konieczne będzie przeprowadzenie postępowania w USC o sprostowanie aktu urodzenia. Co do zasady nie jest ono długotrwałe, ale lepiej zrobić je zanim sąd wyznaczy rozprawę.

Autor: Adwokat Zbigniew Chojaczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gdańsku.

Kontakt

Podział majątku
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk