Jeśli chodzi o koszty sprawy spadkowej to są one różne w zależności od tego jaką sprawę spadkową chcemy przeprowadzić. Co do zasady typowymi sprawami spadkowymi są sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy, z testamentu, dział spadku. W najprostszym ujęciu do kosztów sprawy zaliczamy koszty sądowe i koszty ustanowienia pełnomocnika. Koszty sądowe przedstawię w tym artykule, a jeśli chodzi o koszty pełnomocnika to zapraszam do zapoznania się z cennikiem na mojej stronie, oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem 790 825 827.

Koszt sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy

Kiedy zakładamy sprawę musimy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy. Opłata od wniosku jest stała i wynosi 100 zł. Jeśli jednym wnioskiem obejmujemy spadkobranie po kilku spadkodawcach (np. rodzicach) to płacimy po 100 zł – łącznie opłata wynosi 200 zł. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Opłata od wniosku ma to do siebie, że jest taka sama bez względu na to ile rozpraw będzie potrzebne na rozstrzygnięcie sprawy spadkowej. W toku sprawy sąd przesłuchuje wnioskodawcę i ewentualnych uczestników postępowania, jeśli wszystko odbędzie się bez przeszkód na koniec sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd sam z siebie nie wysyła nam odpisu tego postanowienia. Po zakończeniu postępowania i uprawomocnieniu się postanowienia o nabyciu spadku musimy złożyć do sądu wniosek o wydanie odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzeniem prawomocności. Wydanie jednego odpisu postanowienia to 20 zł. Przykładowo jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość warto złożyć wniosek o kilka odpisów postanowienia, za każdy płacimy po 20 zł. Dodatkowe odpisy przydadzą się do złożenia odpowiednich dokumentów do ksiąg wieczystych, urzędu miasta, wspólnoty mieszkaniowej, urzędu skarbowego, itp. Jeżeli rozprawa odbędzie się przed upływem 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku i na rozprawie zamierzamy złożyć oświadczenie spadkowe, za jego złożenie jest dodatkowa opłata 100 zł. Podsumowując opłaty sądowe to około 150 zł.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.

Opłaty w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu

W tego rodzaju sprawie ponosimy wszystkie te same opłaty co w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy, z tym, że mogą pojawić się dodatkowe koszty. Zazwyczaj są one związane z kwestionowanie testamentu. Jeżeli spadkobiercy zaprzeczają prawdziwości podpisu trzeba przeprowadzić dowód z opinii biegłego do spraw badania pisma ręcznego. Koszt takiej opinii jest bardzo różny. Zależy m.in od ilości materiału dowodowego w sprawie, ilości i jakości materiału badanego, materiału porównawczego, zastosowanych metod. Generalnie koszt takiej opinii waha się od kilkuset złotych do około 2000 zł. Podobnie gdy spadkobiercy kwestionują zdolność spadkodawcy do sporządzenia testamentu. Wówczas w pierwszej kolejności trzeba zgromadzić dokumentację medyczną. Koszt kserokopii zazwyczaj nie przekracza 100 zł. Następnie sąd przeprowadzi dowód z opinii biegłych lekarzy na okoliczność zdolności spadkodawcy do testowania. Koszt opinii jest podobny, od kilkuset do około 2000 zł. Podsumowując koszt sprawy waha się od 100 zł do kilku tysięcy, w zależności od tego czy spadkodawcy będą kwestionować testament czy też nie.

Koszty w sprawie o dział spadku

Żeby założyć sprawę o dział spadku wcześniej musi zakończyć się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem. Jeśli nie było sprawy o stwierdzenie nabycia spadku musi zostać zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Jest również możliwość połączenia w jednym postępowaniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku. Wracając do kosztów sprawy o dział, to opłata od tego wniosku to 500 zł. Jeżeli w spadku jest udział spadkodawcy – małżonka w majątku wspólnym (a tak jest bardzo często) razem z działem spadku trzeba złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków – opłata od tego wniosku to 1000 zł zatem łącznie to 1500 zł. Jeśli jest taka sytuacja, że w skład spadku wchodzi udział w nieruchomości, to znaczy są jeszcze inny współwłaściciele, którzy nabyli tytuł prawny na innej podstawie niż spadkobranie, trzeba jednocześnie złożyć wniosek o zniesienie współwłasności – opłata łączna od wniosku o dział spadku i zniesienie współwłasności to 1000 zł. Jeżeli wniosek o dział spadku jest od początku uzgodniony ze wszystkimi pozostałymi spadkobiercami opłata wynosi 300 zł. Odpowiednio jeżeli wniosek o dział spadku i zniesienie współwłasności jest od początku uzgodniony ze wszystkimi uczestnikami, to opłata wynosi 600 zł. 

Sprawy o dział spadku należą do jednych z najbardziej złożonych postępowań w całej procedurze cywilnej. Wynika to stąd, że jest to specjalne postępowanie, w którym trzeba zgłosić wszystkie roszczenia pod rygorem ich utraty po zakończeniu postępowania. Chodzi o wycenę nieruchomości, żądanie rozliczenia pożytków z nieruchomości, nakładów, zaliczenia darowizn, poniesionych kosztów itp.  Zasadniczo do każdego z tych elementów konieczna jest opinia biegłego jeżeli pomiędzy uczestnikami nie ma porozumienia. Koszt jednej opinii biegłego to około 2000 zł. Stąd minimalny koszt sprawy o dział spadku to od 300 zł do nawet kilkunastu tysięcy złotych – w zależności od tego czy w skład spadku wchodzą nieruchomości, w jakiej liczbie, czy ich wartość jest sporna, oraz od tego czy spadkobiercy są w stanie porozumieć się – choćby częściowo

Istotne jest, że przy zakładaniu sprawy ponosi się jedynie koszt opłaty od wniosku. Opłaty za opinie biegłych są ponoszone w toku postępowania to znaczy są rozłożone w czasie i sąd zobowiązuje do wpłacenia jedynie zaliczek na poczet tych wydatków. Zaliczki wynoszą około 500 – 1000 zł w zależności od ilości uczestników. Ostateczne rozliczenie kosztów sprawy następuję w orzeczeniu kończącym postępowanie.   

Inne koszty sprawy spadkowej

Do innych kosztów sprawy spadkowej możemy zaliczyć koszty pozyskania odpisów z akt stanu cywilnego. Zazwyczaj nie jest to więcej niż 200 zł ponieważ jeden odpis skrócony kosztuje 22 zł. Trzeba natomiast sprawdzić, czy wpisy w aktach są prawidłowe i nie zachodzi potrzeba ich sprostowania czy uzupełnienia. Takie procedury nie są kosztowne, natomiast wymagają czasu.

Masz pytania?

Napisz do mnie

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    To Top
    Call Now Button