Jakie pytania zadaje sąd na sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Na rozprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej Sąd zadaje pytania i ustala czy są podstawy do pozbawienia władzy rodzicielskiej, czy nie. Generalnie podstawy pozbawienia władzy rodzicielskiej zostały określone w art. 111 Kodeksu rodzinnego i Opiekuńczego i mówią, że sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica, który nadużywa władzy rodzicielskiej albo zaniedbuje swoje obowiązki wobec dziecka w sposób rażący.

Co wato wiedzieć przed pójściem na rozprawę odnośnie praw rodzicielskich?

Sąd prowadzi taką rozprawę na wniosek jednego z rodziców. Sąd może prowadzić sprawę także z urzędu tzn. z zawiadomienia takich podmiotów jak szkoła czy policja. Często rodzic może mieć świadomość, że wszczęcie sprawy jest związane z jakimś konkretnym wydarzeniem. Przykładowo coś wydarzyło się w szkole, w domu czy podczas kontaktów z dzieckiem, które uregulował sąd. W reakcji na to zdarzenie, rodzic, nauczyciel, policjant, kurator informuje ustnie, że “zawiadomi o tym sąd”. Jeśli do sądu wpłynął wniosek od drugiego rodzica sąd powinien doręczyć odpis tego wniosku stronie postępowania. Po zapoznaniu się z wnioskiem strona będzie wiedziała o co chodzi i czego mogą dotyczyć pytania. Strona może dowiedzieć się o co chodzi w sprawie zapoznając się z aktami sprawy w sądzie. Zapoznanie z aktami sprawy należy przeprowadzić jak najszybciej. Pozwoli to na właściwe przygotowanie się do rozprawy, konsultację z adwokatem, zebranie dowodów, przygotowanie pisma. Na jeden lub dwa dni przed samą rozprawą akta sprawy są zazwyczaj niedostępne dla stron.

O co będzie pytał sąd?

  • Jakie metody wychowawcze stosuje rodzic?
  • Czy rodzic stosuje kary ? a jeśli tak to jakie?
  • Jak rodzic zachował się konkretnej w sytuacji?
  • Jaka była reakcja rodziców na to co zrobiło dziecko?
  • Czy rodzice dopuszczali się przemocy fizycznej?
  • Czy rodzice dopuszczali się innych rodzajów przemocy na przykład emocjonalnej, psychicznej seksualnej ?
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.

Aspekty, których mogą dotyczyć pytania sądu odnośnie dziecka

Pytania sądu mogą dotyczyć także innych aspektów niż relacje rodziców z dzieckiem. Często przyczyną pozbawienia czy ograniczenia władzy rodzicielskiej jest jej nieprawidłowe wykonywanie w relacjach z drugim rodzicem. Przykładem są konflikty na tle postępowań rozwodowych albo sporów rodziców, którzy tworzyli związek partnerski. Chodzi o odmowę wyrażenie zgody na konkretną placówkę szkolną czy przedszkole. Brak zgody na leczenie, odmowę zawiezienia dziecka do lekarza, nie podjęcie leczenia dziecka, nie wykonanie szczepień obowiązkowych itp. Podstawę ograniczenie władzy rodzicielskiej może stanowić też brak kontaktu pomiędzy rodzicami. Na przykład gdy rodzic nie odbiera telefonów, nie rozmawia z drugim rodzicem a sam nie przedstawia informacji w jaki sposób wykonuje swoją władze rodzicielską. Wówczas pytania sądu będą dotyczyły tego jak rodzice komunikują się ze sobą, jak razem załatwiają sprawy dziecka. Jak dbają o potrzeby dzieci. Więcej o sprawach o kontakt z dziekiem można przeczytać tutaj: kontakty z dzieckiem

Inne powody pozbawienia władzy rodzicielskiej

Podstawą ograniczenia władzy rodzicielskiej mogą być też przeszkody innej natury. Przykładem może być praca rodzica w odległym miejscu, gdzie kontakt elektroniczny i telefoniczny jest utrudniony. Praca za granicą, na statku, na platformie wydobywczej. Takimi powodami może być długotrwała poważna choroba, czy odbywanie kary pozbawienia wolności, uzależnienie rodzica od alkoholu czy narkotyków. Jeżeli macie Państwo pytania, albo chcielibyście dowiedzieć się więcej zapraszam na poradę do mojej Kancelarii.

Masz pytania?

Napisz do mnie

    To Top
    Call Now Button