Rozwód za porozumieniem stron jest najlepszym, najszybszym i najtańszym sposobem rozwiązania związku małżeńskiego. Przekonanych do takiego rozważania nie trzeba przekonywać, ale w tym artykule możecie Państwo znaleźć kilka cennych informacji. Tym z Państwa, którzy dopiero się nad tym zastanawiają, powiem, że lista zalet polubownego rozwodu jest bardzo długa.

Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że rozwód-rozpad związku, to często bardzo silne doświadczenia emocjonalne. Jeśli te emocje nas dominują, warto najpierw skonsultować się ze mną, psychologiem, psychoterapeutą. Dlaczego ? Dlatego, że sprawa rozwodowa w odróżnieniu od innych spraw ma pewną istotną cechę. To, co dzieje się pomiędzy małżonkami przed sprawą sądową i w toku sprawy ma wpływ na sprawę i może doprowadzić negatywnych konsekwencji w postaci niekorzystnej zmiany stanowiska np, co do alimentów, winy itd… Z tego powodu najpierw warto poradzić się doświadczonego adwokata, który podpowie jakie znaczenie mogą mieć słowa i zachowania, które Klient w ramach “emocjonalnej” reakcji chciałby zrobić czy już zrobił. Porada doświadczonego adwokata pozwoli Państwu zwrócić uwagę na wszystkie istotne elementy sprawy. Koszt takiej porady waha się do 200 do 300 zł. Wówczas też będzie Państwo mogli zdecydować, czy chcecie Państwo przeprowadzić rozwód z adwokatem, czy bez. Wysokość wynagrodzenia adwokata jest też zależna od tego, czy rozwód jest za porozumieniem stron czy nie. Przy polubownym rozwodzie pracy jest mniej, toteż koszt adwokata jest mniejszy. 

Rozwód za porozumieniem stron, gdy nie ma małoletnich dzieci 

Gdy już ochłonęliśmy, powinniśmy wiedzieć kilka rzeczy. Jeśli w Państwa związku nie ma małoletnich dzieci, sprawa jest najprostsza. Trzeba przygotować pozew, który spełnia wymagania formalne, załączyć oryginał (tylko oryginał) odpisu aktu małżeństwa, przygotować opłatę 600 zł i wnieść pozew do sądu wraz z jego załącznikami i odpisem dla strony przeciwnej. Po kontroli warunków formalnych sąd wysyła drugiej stronie odpis pozwu i zazwyczaj daje 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew. Warto w tym terminie odpowiedź na pozew złożyć. Pozwoli to drugiej stronie upewnić się, że ten rozwód za porozumieniem jest przez nas rzeczywiście formalnie zaakceptowany. Pozwoli też sądowi poznać nasze stanowisko i właściwie zorganizować pracę. Oznacza to, że jeżeli druga strona w odpowiedzi na pozew przyzna istotne okoliczności, np. brak wspólnych małoletnich dzieci, brak żądania winy, kwestii ustalania sposobu korzystania z lokalu po orzeczeniu rozwodu i innych roszczeń, wówczas też będzie wiedział, że zmierzamy do polubownego rozwodu, co z kolei oznacza krótszy czas na rozprawę, a jak czas jest krótszy to sądowi  łatwej znaleźć termin na krótką rozprawę niż na długą. Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew Sąd wyznaczy termin rozprawy, na którym oboje małżonkowie powinni się stawić. Na tej rozprawie sąd przesłucha strony. Zadając stosowne pytania będzie badał co jest przyczyną rozwodu, oraz czy doszło do trwałego ustania więzi emocjonalnych fizycznych i ‘gospodarczych. Jeżeli w toku takiego przesłuchania, żadna ze stron nie zrobi drugiej “niespodzianki” po krótkim przesłuchaniu sąd wyda wyrok. Warto pamiętać, że po dwóch miesiącach po uprawomocnieniu się wyroku małżonek może powrócić do poprzedniego nazwiska, jeżeli na skutek zawarcia małżeństwa było zmieniane. 

Rozwód za porozumieniem stron, gdy sa małoletnie dzieci

Gdy w chwili kiedy się rozstajemy mamy małoletnie dzieci z małżeństwa, strony powinny ustalić kilka dodatkowych kwestii. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że sa to kwestie, o których sad orzeka z urzędu, to znaczy, że bez względu na to, czy złożymy w tej kwestii jakieś wnioski czy nie sad i tak będzie nas to pytał i tak wyda w tym przedmiocie wyrok. Lepiej zatem przygotować się z adwokatem do tych kwestii już przed rozmową z małżonkiem oraz oczywiście przed samą rozprawą, aby zadbać o swoje interesy i nie zadbać na rozprawie w nerwach improwizacji. Te kwestie to miejsce pobytu dziecka, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem i alimenty na dziecko. Jeżeli w małżeństwie jest więcej niż jedno dziecko, we wszystkich tych kwestiach trzeba się wypowiedzieć co do każdego dziecka oddzielenie. 

Miejsce pobytu dziecka to inaczej określenie, przy którym z rodziców dziecko na co dzień będzie mieszkało. W takiej sytuacji dla drugiego rodzica są ustalane kontakty. Czasem pomimo tego, że rozwód jest za porozumieniem, warto te kontakty uregulować. Trzeba pamiętać, że wymaga to wskazania konkretnych dni i godzin na przykład od piątku od godziny 17:00 do niedzieli do g. 19:00. Warto też odrębnie uregulować wakacje, ferie, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Sylwester. Jeżeli relacje pomiędzy małżonkami są dobre i wszystko wskazuje na to, że w przyszłości – po rozwodzie – tez takie będą można na zgodny wniosek stron odstąpić od regulowania kontaktów. Musimy zatem podjąć decyzję czy te kontakty regulować czy nie. Jeżeli tak trzeba usiąść z kalendarze i opracować plan.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.

Kwestia władzy rodzicielskiej ma się podobnie jak kontakty. Jeśli jest szansa na to, że w przyszłości nasz były małżonek będzie z nami współpracował przy wykonywania władzy rodzicielskiej można wnioskować do sądu o to, aby pozostawił ją obojgu małżonkom. Jeżeli natomiast kontakt z drugim małżonkowie jest utrudniony, nie angażuje się w wychowanie i opiekę nad dzieckiem warto zastanowić się nad jej ograniczeniem.  

Kolejną kwestią, o której będzie orzekał sad są alimenty na każde z małoletnich dzieci. To jeden z najtrudniejszych tematów przy rozwodzie. Co do zasady alimenty płaci ten z rodziców, przy którym nie ma ustalonego miejsca pobytu dziecka, do rąk tego rodzica, przy którym dziecko zostanie na co dzień. W tym miejscu dodam, że zwrot “do rąk” ma charakter formułki prawnej, chodzi po prostu o przekazywanie temu rodzicowi pieniędzy, odbywa się to przelewem, ale może też być gotówką za pokwitowaniem. O tym, jaka wysokość alimentów jest właściwa decydują z jednej strony potrzeby dziecka czy dzieci, z drugiej strony nasze możliwości finansowe. Oczywiście znaczenie ma wiek dziecka, jego stan zdrowia, ewentualny koszt żłobka, przedszkola czy szkoły oraz zajęcia dodatkowe i zainteresowania. Znaczenie ma również to ile czasu (dni w miesiącu) rodzice przeznaczają na opiekę nad dzieckiem i czy poza miesięcznymi alimentami uczestniczą też w innych kosztach, albo sami kupują rzeczy dla dziecka. 

Jeżeli chcielibyśmy spróbować przy okazji rozwodu dokonać podziału majątku wspólnego, to formalnie jest taka możliwość. Sąd zgadza się na podział majątku pod warunkiem, że nie spowoduje to przedłużenia sprawy rozwodowej. W praktyce jest to możliwe tylko wtedy, kiedy wszystkie kwestie majątkowe są dokładnie uzgodnione, opisane w pozwie i oparte na dokumentach. W takich sytuacjach szczególnie polecam kontakt z adwokatem. 

Choć rozwód za porozumieniem stron jest najprostszym, tak jak możecie Państwo powyżej przeczytać, wiele kwestii wymaga uzgodnienia i opisania w pozwie. Stąd polecam prowadzenie sprawy z adwokatem doświadczonym w sprawach rozwodowych nie tylko tych za porozumieniem stron, ale także w tych najtrudniejszych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top
Call Now Button