Zanim przeczytacie Państwo o typowych pytaniach o winę, powinniście wiedzieć kilka rzeczy o tym, kiedy sąd o tej winie orzeka. Przede wszystkim zasadą jest, że sąd orzeka o winie na wniosek jednej ze stron. Zazwyczaj taki wniosek składany jest w pozwie. Często zdarza się, że małżonek w pozwie nie wnosi o orzekanie o winie, ale pomiędzy złożeniem pozwu a pierwszą rozprawą może minąć od miesiąca do nawet roku. W tym okresie może się wiele wydarzyć, szczególnie gdy relacje stron są napięte, tli się konflikt o alimenty na małoletnie dzieci, w grę wchodzi podejrzenia zdrady itp.  Wówczas zdarza się, że zdenerwowany małżonek na rozprawie robi niespodziankę i jednak wnosi o winę. Przepisy są tak skonstruowane, że wówczas nie ma możliwości wnoszenia o orzekanie “bez winy” – trzeba wdać się w spór co do winy. Rzecz w tym, że zgodnie z przepisami, sąd może zaniechać orzekania o winie tylko na zgodny wniosek stron. Jeżeli tego zgodnego wniosku nie ma, sąd obowiązany jest orzekać o winie. Co ważne dzieje się to również w sytuacji, gdy strona pozwana nie wniesie odpowiedzi na pozew i nie stawi się na rozprawie. W tej sytuacji również nie mamy zgodnego wniosku stron o orzekanie bez winy, zatem sąd musi o tej winie orzekać.

Orzeczenie o winie w sprawie rozwodowej może wystąpić z winy męża, żony lub z winy obojga małżonków. Zachowania, które mogą zostać uznane za zawinione przyczyny rozwodu to:

 • przemoc,
 • agresja,
 • zdrada,
 • relacje z rodziną, dziećmi,
 • nieróbstwo,
 • uzależnienia,
 • przeszłość małżonka.

Jakich pytań się spodziewać?

Duże obawy wśród małżonków budzi to, jakie pytania padną na rozprawie. Pytania towarzyszące sprawie rozwodowej dotyczą wielu sfer życia i często zaskakują powoda czy powódkę.

Pytania wstępne

Te pytania padają niezależnie od tego, czy rozwód przebiega z orzekaniem o winie, czy bez. Sąd zadaje małżonkom pytania, aby ustalić najważniejsze informacje. Na rozprawie mogą paść takie pytania:

 1. Czy jest to pierwszy Państwa związek małżeński?
 2. Czy macie Państwo dzieci?
 3. Posiadacie Państwo wspólnote małżeńską czy rozdzielność majątkową?
 4. Gdzie zamieszkaliście Państwo po ślubie?
 5. Jak się Wam układało pożycie po ślubie?
 6. Jakie kwestie zadecydowały, o tym, że w Waszym związku zaczęło dziać się źle?
 7. Czy próbowaliście Państwo ratować małżeństwo?
 8. Od kiedy prowadzicie odrębne gospodarstwa domowe?
 9. Kiedy ustało między Państwem pożycie intymne?
 10. Czy Pani/Pana uczucie do męża/żony już ustało?

Rozwód z orzeczeniem o winie a dzieci

Jeśli strony postępowania mają małoletnie dzieci, sąd będzie dążył do uzyskania jak największej ilości informacji.  Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W pierwszej kolejności Sąd rozstrzygając o władzy rodzicielskiej, powinien kierować się dobrem dzieci oraz interesem społecznym, a nie interesem jednego czy obojga rodziców.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam na konsultację.

Rozwód z powodu zdrady małżeńskiej

Zdrada małżeńska oczywiście może być podstawą do udzielenia rozwodu.

 1. Czy oskarżony małżonek przyznaje się do popełnienia zdrady małżeńskiej?
 2. Jak długo trwała zdrada małżeńska?
 3. Czy zdrada była jednorazowym incydentem, czy trwała przez określony czas?
 4. Czy oskarżony małżonek utrzymywał romans z jedną osobą, czy było więcej partnerów?
 5. Czy oskarżony przedstawił dowody lub przyznał się do zdrady przed wniesieniem pozwu rozwodowego?
 6. Jak zdrada wpłynęła na małżeństwo? Czy spowodowała problemy w relacji małżeńskiej?
 7. Czy oskarżony wyraża żal lub skruchę z powodu zdrady?
 8. Czy oskarżony zrezygnował z kontaktu z osobą, z którą zdradzał małżonka?
 9. Czy małżonek wybaczył zdradę małżonkowi zdradzającemu ?

Oczywiście pozostaje jeszcze bardzo ważna kwestia, co to zdradą jest. Przypadek ewidentny to utrzymywanie relacji fizycznych, ale jak to w życiu jest jeszcze wiele relacji pośrednich i nie każda taka relacja pośrednia może być uważana za zdradę w rozumieniu przepisów prawa, dlatego warto to skonsultować z adwokatem.

Rozwód z powodu agresji

Zachowanie jednego z małżonków, które przejawia agresję wyrażającą się w naruszaniu nietykalności cielesnej, biciu oraz zniewagach drugiego stanowi ciężkie naruszenie  obowiązków małżeńskich wymienionych w art. 23 KRO. W takiej sytuacji Sąd na sprawie może zapytać małżonków o:

 1. Czy oskarżony przyznaje się do stosowania agresji wobec drugiego małżonka?
 2. Jak często dochodziło do aktów agresji?
 3. Jakie były formy agresji stosowane przez oskarżonego?
 4. Czy aktów agresji dokonywano publicznie, czy w prywatności domu?
 5. Czy agresja prowadziła do obrażeń cielesnych drugiego małżonka?
 6. Czy oskarżony posiada historię agresywnego zachowania wobec innych osób?
 7. Czy istnieją zgłoszenia lub dokumentacja medyczna dotycząca aktów agresji?
 8. Czy oskarżony wyraża żal lub skruchę z powodu stosowania agresji?
 9. Czy dzieci były świadkami agresji ?
 10. Czy była założono niebieska karta ?

Czy na każdej rozprawie padają takie same pytania?

Nie. Oczywiście Sąd zadaje podobne pytania na rozprawach, ale nie można liczyć, że będą one takie same. Wszystko zależy od tego, co małżonkowie przedstawili w pismach procesowych, jakie załączyli dowody, jakie wnioski dowodowe złożyli.

Czy są pytania, które sąd zadaje i dotyczą tylko winy jednego z małżonków?

Jeśli jedna ze stron domaga się winy drugiego małżonka, warto być przygotowanym na te pytania:

 1. W czym upatruje Pan/Pani winę małżonka? Proszę podać fakty + kiedy one miały miejsce. 
 2. Czy uznaje Pan/Pani swoją winę? Proszę się ustosunkować do zarzutów małżonka, które padły na rozprawie lub w pismach procesowych. 
 3. Jak układało się Wasze małżeństwa?
 4. Kiedy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego?

Jak odpowiadać na pytania podczas rozprawy?

Rzeczowo i z rozwagą. Oczywiście Sąd będzie pytał na podstawie zarzutów podniesionych w pismach procesowych, na podstawie dowodów z dokumentów i zeznań przesłuchanych już świadków. Jeżeli to my oskarżamy, to Sąd może zadawać pytania, które mają na celu doprecyzowanie zarzutów, czy wyjaśnienie ich w kontekście zeznań drugiej strony czy świadków, którzy mówili zupełnie coś innego.

Najważniejsze

W tym miejscu chciałbym Państwa uczulić, że podejście do obrony przed winą na zasadzie – przyjdę na rozprawę i powiem prawdę to przepis na porażkę. W kilku sytuacjach to może się udać, ale zazwyczaj się nie udaje. Wynika to stąd, że do sprawy trzeba się jednak przygotować, najlepiej z adwokatem (zapraszam do kontaktu), omówić zarzuty, argumenty obrony, zebrać dowodowy. Rozmowa z adwokatem, który zna przebieg procesu pozwoli odpowiednio to zorganizować i dobrać narzędzia. Pozwoli też ocenić sytuację, jakie mamy szanse, co można negocjować, a co nie warto. Należy pamiętać, że przesłuchania nie będą trwały w nieskończoność. Czasu na sprawę jest tyle ile na wokandzie, dlatego trzeba mówić o tym, co jest decydujące i być przygotowanym. Jeżeli to my oskarżamy tak samo trzeba się przygotować, zebrać dowody i mieć argumenty przeciwko obronie małżonka. Tak jak wyżej pisałem nie zawsze to co my uważamy za winę to jest winą w sensie prawnym. Może się tez okazać, że nasza ocena sprawy jest błędna, że zachowanie małżonka w danych okolicznościach było uzasadnione.  Poza tym, jeśli chodzi o świadków, to często nie wiadomo jak oni zapamiętali to co nam wydaje się oczywiste. Zapraszam do współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top
Call Now Button