Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Najem

Umowa najmu i dzierżawy

W tym zakresie Kancelaria Adwokacka oferuje reprezentację przed sądem, poradnictwo, opinie prawne oraz przygotowanie indywidualnej umowy na miarę potrzeb Klienta.

  +48 790 825 827

  
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk Wrzeszcz 

Umowy najmu i dzierżawy należą do tych, które najczęściej są zawierane na piśmie. Ich właściwe przygotowanie to zabezpieczenie interesów dla obu stron umowy. Dotyczy to zarówno najmu jak i dzierżawy przez osoby fizyczne i przedsiębiorców.
Indywidualne przygotowanie umowy pozwala odpowiednio zabezpieczyć wszystkie istotne aspekty, takie jak:
  • czas trwania umowy,
  • zabezpieczenie zapłaty,
  • zabezpieczenie natychmiastowej eksmisji,
  • rozliczenia z tytułu uszkodzenia przedmiotu najmu,
  • rozliczenia z tytułu nakładów na przedmiot najmu lub dzierżawy,
  • kwestie ewentualnych napraw, sposób wypowiedzenia umowy, kaucji itd.

Często zdarza się, że Klienci posługują się wzorami umów i samodzielnie je modyfikują dostosowując do swoich potrzeb, albo zapisują klauzulę odsyłającą do ogólnych przepisów kodeksu cywilnego. Następnie po wizycie u adwokata okazuje się, że najważniejsze interesy nie zostały zabezpieczone gdyż klauzule obarczone są wadą powodującą ich nieważność albo nieważność całej umowy.

Jak powszechnie wiadomo w przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego pojawia się problem z eksmisją lokatora. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, pomimo zmian na uprzywilejowanej pozycji plasują lokatora. Stąd bez właściwej umowy najmu, albo bez właściwego trybu postępowania przy wypowiedzeniu może zdarzyć się tak, że właściciel mieszkania przez z kilka lat nie będzie mógł odzyskać swojego lokalu.

Wybrane porady prawne

Kontakt

Separacja Alimentacja
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk