Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Najem

Umowy najmu i dzierżawy należą do tych, które najczęściej są zawierana na piśmie. Ich właściwe przygotowanie to zabezpieczenie interesów dla obu stron umowy. W tym zakresie Kancelaria Adwokacka oferuje reprezentację przed sądem, poradnictwo, opinie prawne oraz przygotowanie indywidualnej umowy na miarę potrzeb Klienta. Dotyczy to zarówno najmu jak i dzierżawy przez osoby fizyczne i przedsiębiorców. Indywidualne przygotowanie umowy pozwala odpowiednio zabezpieczyć wszystkie istotne aspekty, takie jak czas trwania umowy, zabezpieczenie zapłaty, zabezpieczenie natychmiastowej eksmisji, rozliczenia z tytułu uszkodzenia przedmiotu najmu, rozliczenia z tytułu nakładów na przedmiot najmu lub dzierżawy, kwestie ewentualnych napraw, sposób wypowiedzenia umowy, kaucji itd…

Często zdarza się, że Klienci posługują się wzorami umów i samodzielnie je modyfikują dostosowując do swoich potrzeb, albo zapisują klauzulę odsyłającą do ogólnych przepisów kodeksu cywilnego. Następnie po wizycie u adwokata okazuje się, że najważniejsze interesy nie zostały zabezpieczone gdyż klauzule obarczone są wadą powodującą ich nieważność albo nieważność całej umowy.

Jak powszechnie wiadomo w przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego pojawia się problem z eksmisją lokatora. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, pomimo zmian na uprzywilejowanej pozycji plasują lokatora. Stąd bez właściwej umowy najmu, albo bez właściwego trybu postępowania przy wypowiedzeniu może zdarzyć się tak, że właściciel mieszkania przez z kilka lat nie będzie mógł odzyskać swojego lokalu.

Wybrane porady prawne

Kontakt

Zapłata
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk