Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Eksmisje

Adwokat Zbigniew Chojaczyk  – Kancelaria Adwokacka Gdańsk prowadzi i doradza między innymi w sprawach lokalowych o eksmisję:
Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw o eksmisję z lokali zajmowanych na podstawie różnych tytułów prawnych takich jak umowy najmu, użyczenia, stosunki prawno-rodzinne, ustawowe prawo najmu powstałe z mocy przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Prowadzenie spraw tego rodzaju obejmuje całe postępowanie począwszy od analizy stanu prawnego, przygotowania umów najmu lub wypowiedzeń umów najmu, użyczenia, podwyżek/korekt czynszu najmu, zastępstwo procesowe do wydania wyroku eksmisyjnego przez Sąd, prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Kancelaria oferuje również doradztwo prawne w zakresie kontroli prawidłowości działań właściciela i najemcy w związku z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria oferuje pomoc prawną przy orzeczeniu eksmisji w związku ze sprawą rozwodową w sytuacji gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Wybrane porady prawne

Kontakt

Zapłata
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk