Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Sprawy karne Gdańsk - prowadzenie spraw karnych Gdańsk

Sprawy karne - Gdańsk

W zakresie obrony w sprawach karnych Adwokat Zbigniew Chojaczyk udziela pomocy prawnej na każdym etapie postępowania. W sytuacji gdy Klient jest pozbawiony wolności adwokat spotyka się z nim w areszcie śledczym albo zakładzie karnym.

  +48 790 825 827

  
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk Wrzeszcz

W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym prze policję, prokuraturę lub inny organ pomoc prawna polega miedzy innymi na przygotowaniu obrony, uczestnictwie w przesłuchaniach, oraz posiedzeniach w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych np. takich jak tymczasowe aresztowanie. Obrona obejmuje również sporządzanie pism procesowych, wniosków, środków odwoławczych.

W postępowaniu przed sądem obrońca wykonuje czynności jak wyżej, a ponadto reprezentuje Klienta na wszystkich rozprawach przed Sądem, aż do wydania wyroku. Wnosi zażalenia i apelacje od orzeczeń Sądu.

W postępowaniu wykonawczym obrońca przygotowuje miedzy innymi wnioski o udzielenie przerwy w karze, o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, oraz reprezentuje Klienta na posiedzeniach Sądu.

Wybrane porady prawne

Kontakt

Zapłata
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk