PANEL KLIENTA LOGOWANIE
 
 
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk
 
+48 790 825 827
+48 790 608 200
(58) 719-45-63
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gdańsku.

Obrona oskarżonego

Obrona oskarżonego w postępowaniu o przestępstwa czy wykroczenia w ogólnym pojęciu polega na ustaleniu linii obrony Klienta. W pierwszej kolejności Adwokat zapoznanej się z aktami sprawy jeśli to możliwe. Następnie analizuje okoliczności i wyjaśnia klientowi w jakiej sytuacji się znalazł i czego może się spodziewać zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i ewentualnym postępowaniu sądowym. Adwokat przedstawia jakie są najbliższe możliwe działania Policji, analizuje również jakie środki przymusu na danym etapie postępowania mogą być zastosowane, np. zatrzymanie, areszt, zakaz opuszczania kraju, list gończy, poręczenie majątkowe. Jeśli takie zostały już zastosowane analizowana jest kwestia ich zmiany, uchylenia bądź zaskarżenia. Adwokat ustala z Klientem możliwe i celowe środki obrony innymi słowy opracowuje wnioski do sądu lub prokuratury, które pozwolą w największym stopniu zabezpieczyć interesy Klienta np. poprzez powołanie świadków, przedstawienie dokumentów, powołanie biegłych specjalistów, przeprowadzenie oględzin. W zależności od potrzeb Adwokat uczestniczy z Klientem w przesłuchaniach prowadzonych przez Policję i Prokuraturę, uczestniczy w posiedzeniach sądu, na których rozstrzygany jest wniosek Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania, na dalszym etapie sprawy uczestniczy we wszystkich rozprawach Klienta, aż do wydania wyroku.  Jeśli życzeniem Klienta jest dobrowolne poddanie się karze Adwokat udziela pomocy w zakresie ustalenia wymiaru kary i środków karnych.
Korzystanie z witryny www.adwokat-chojaczyk.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.