Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Adwokat Sprawy Spadkowe Gdańsk

Adwokat Zbigniew Chojaczyk zajmuje się kompleksowo pomocą prawną w sprawach spadkowych w Gdańsku. Sprawy spadkowe wieloletnie prowadzone to doświadczenie i wiedza w poszczególnych etapach załatwiania często skomplikowanych spraw. Poniżej przeczytacie Państwo o typowych sprawach spadkowych i sposobach ich załatwienia.

  • Telefon: +48 790 825 827
  • Adres: ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk Wrzeszcz
sprawy spadkowe

Akta Stanu Cywilnego w sprawie spadkowej

Akta stanu cywilnego, takie jak odpisy aktów zgonu, urodzenia czy małżeństwa to podstawowe dokumenty, bez których nie jest możliwe prowadzenie spraw spadkowych. Oczywiście w toku postępowania dokumenty te trzeba przedkładać w oryginale. Zgodnie z przepisami tylko odpis aktu stanu cywilnego jest dowodem na pokrewieństwo tj. istnienie prawa do dziedziczenia po danej osobie. Na tym tle może pojawiać się szereg problemów. Często zdarza się, że dane w aktach stanu cywilnego są niepełne, trzeba wówczas przeprowadzić postępowania o ich uzupełnienie. Bywa również tak, że w aktach są błędy pisarskie, trzeba je sprostować. Czasem trzeba też przeprowadzić postępowanie w celu poszukiwania spadkobierców czy członków rodzin. Klienci zawierają też związki małżeńskie poza granicami kraju, co w przypadku kobiet powoduje zmianę nazwiska. Dla załatwienia sprawy spadkowej trzeba wówczas taki akt małżeństwa zawarty za granica zarejestrować w Polsce. W tych wszystkich postępowaniach możecie Państwo liczyć na pomoc.

Stwierdzenie nabycia spadku przed Sądem i u Notariusza

W zależności od sytuacji Kancelaria udziela pomocy prawnej w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku przed Sądem, w sytuacji gdy nie jest możliwe załatwienie tej sprawy u Notariusza. O szczegółach i specyfice tych postępowań przeczytacie Państwo więcej w moich innych artykułach na stronie. Sprawy spadkowe najszybciej można załatwić u Notariusza, ale to postępowanie ma pewne istotne ograniczenie. Dotyczy to szczególnie sytuacji konfliktów rodzinnych, sprzecznych interesów spadkobierców oraz spadkobierców przebywających za granicą. Warunkiem załatwienia sprawy spadkowej u Notariusza jest aby wszyscy potencjalni spadkobiercy stawili się u niego osobiście. Nie ma możliwości dokonania tych czynności za pośrednictwem pełnomocnika.  W takiej sytuacji rozwiązaniem problemu jest przeprowadzenie sprawy spadkowej w Sądzie. W tym postępowaniu co do zasady wystarczy, że osobiście stawi się tylko wnioskodawca. Pozostali spadkobiercy mogą brać udział w postępowaniu korespondencyjnie. W wielu wypadkach możliwe jest też uczestnictwo w rozprawie w trybie zdalnym

Testament a sprawy spadkowe

Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną także w zakresie badania ważności testamentu, czy jego poszczególnych zapisów. Wzajemnych relacji między testamentami, wcześniejszymi i późniejszymi. Kancelaria współpracuje ze specjalistami w zakresie badania pisma ręcznego przy badaniu autentyczności podpisów. Adwokat doradza także Klientom w zakresie przygotowania testamentu. Wyjaśnia jakie są konsekwencje konkretnych rozwiązań  dla poszczególnych spadkobierców, w szczególności w zakresie późniejszego podziału spadku czy roszczeń o zachowek. Szereg tych informacji udzieli Państwu także Notariusz ponieważ co do zasady ma on obowiązek pouczyć Klientów o skutkach prawnych czynności. Moje doświadczenie wskazuje, że niestety często na tym tle dochodzi do nieporozumień a skutki tych nieporozumień są poważne. Tytułem przykładu należy wymienić powstanie roszczenia o zachowek, brak wydziedziczenia, zawarcie umowy darowizny, brak służebności mieszkania itp.

Zachowek

Powołanie do spadku z testamentu może powodować, że uprawnieni spadkobiercy otrzymają mniej aniżeli dziedziczyli by z ustawy. Taka sytuacja otwiera możliwość dochodzenia praw z tytułu zachowku dla pewnej grupy spadkobierców. W tym zakresie Kancelaria świadczy pomoc zarówno w postępowaniu sądowym jak i w pozasądowych negocjacjach.

Adwokat sprawy spadkowe Gdańsk

Potrzebujesz poprowadzenia spraw spadkowych? Skontaktuj się z naszą kancelarią w Gdańsku Wrzeszcz.

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU – NIEWAŻNOŚĆ TESTAMENTU

Zdarza się, że uczestnicy postępowania kwestionują ważność testamentu, na podstawie którego wnioskodawca lub uczestnik domaga się stwierdzenia nabycia spadku. Podstawą zarzutów przeciwko ważności testamentu często stanowi twierdzenie, że nie został on sporządzony przez spadkodawcę swobodnie lecz pod presją rodziny lub osób, które mają być w testamencie wymienione jako spadkobiercy. W takiej sytuacji konieczne jest [...]

DZIAŁ SPADKU

Adwokat Zbigniew Chojaczyk oferuje kompleksowe prowadzenie spraw spadkowych w tym o dział spadku. Oferta obejmuje prowadzenie działu całości jak i części spadku, w trybie sądowym, polubownym, w tym gospodarstw rolnych. Co do zasady tego typu sprawy wnosi się do sądu po stwierdzeniu nabycia spadku. Jeśli nie nastąpiło prawomocne stwierdzenie nabycia spadku to w ramach [...]

ZACHOWEK

Zachowek Adwokat Zbigniew Chojaczyk prowadzi m.in. sprawy o zachowek, jego zwiększenie lub zmniejszenie. W związku z otwarciem spadku często dochodzi do sytuacji, gdy spadkodawca pomija w testamencie niektórych lub wszystkich członków rodziny, którzy byliby uprawnieni do spadku z ustawy. Często bywa i tak, że choć w testamencie spadkodawca nikogo nie pominął, lub też [...]

ZMIANA POSTANOWIENIA SPADKOWEGO

Adwokat Zbigniew Chojaczyk – Kancelaria Adwokacka Gdańsk prowadzi i doradza między innymi w sprawach o: Zmianę postanowienia spadkowego Gdy dowiadujemy się, że ktoś z rodziny lub obca osoba nabyła spadek, a my o tym nie wiedzieliśmy, mogło zdarzyć się, że Sąd przeprowadził sprawę spadkową bez naszej wiedzy. Do tego typu sytuacji dochodzi gdy osoby [...]

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Adwokat Zbigniew Chojaczyk – Kancelaria Adwokacka Gdańsk prowadzi i doradza między innymi w sprawach o: Stwierdzenie nabycia spadku. Coraz częściej w posiadaniu naszym lub naszej rodziny znajduje się spory majątek jak na przykład mieszkanie, działka, gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo lub udział w takim majątku. Samo zajęcie mieszkania, które wchodzi do spadku, czy korzystanie z innych przedmiotów [...]

Wybrane porady prawne

Kontakt

Polacy za granicą
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk