Zadzwoń! +48 790 825 827
   

Artykuły

Mieszkanie w testamencie

Przekazanie mieszkania w testamencie
 
Często zdarza się, że spadkodawca przeznacza w testamencie oznaczonej osobie poszczególne przedmioty majątkowe o dużej wartości, takie jak np. mieszkanie czy samochód.
Bywa, że przedmioty te są tak wartościowe, że pozostałe, które również wchodzą w skład spadku, stają się mniej istotne.  
Powstaje pytanie, czy osoba otrzymująca te rzeczy jest spadkobiercą powołanym do całości spadku, czy też może spadkobiercą powołanym do części spadku (mieszkania), a może zapisobiercą testamentowym?

Przepis art. 961 zd. 1 Kodeksu Cywilnego nakazuje w razie wątpliwości traktować osobę, której testator pozostawił najcenniejsze przedmioty spadku, jako spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jest to reguła interpretacyjna, która ma zastosowanie, jeżeli wartość przedmiotów wymienionych w testamencie jest tak duża, że wartość pozostałych należy ocenić jako znikomą.

To, czy przedmioty takie wyczerpują prawie cały spadek ocenia sąd w postępowaniu o nabyciu spadku. Żaden przepis Kodeksu Cywilnego nie określa jaką wartość procentową bądź ułamkową przedmiot powinien przedstawiać, aby mówić o „wyczerpywaniu prawie całego spadku”. W związku z tym, aby wykazać, że testator chciał powołać taką osobę do całego spadku czasem trzeba przeprowadzić złożone postępowanie dowodowe.  

Ustawa nie przesądza ani o momencie, w którym winno się oceniać czy przedmiot „wyczerpuje prawie całość spadku” – czy będzie to moment sporządzenia testamentu, czy data śmierci spadkodawcy, czy też chwila wyrokowania przez sąd.

Dodatkowo problemy mogą tworzyć zwroty użyte w samym testamencie (takie jak np. „zapisuję”, „powołuję” czy też „ofiarowuję”), a także okoliczności niezwiązane bezpośrednio z tym dokumentem, ale uzewnętrzniające wolę spadkodawcy. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy adwokata, który wyjaśni wątpliwości.  
 

Wybrane artykuły

Kontakt

Nabycie spadku
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk