PANEL KLIENTA LOGOWANIE
 
 
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk
 
+48 790 825 827
+48 790 608 200
(58) 719-45-63
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gdańsku.

Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną polegająca na:
 • udzielaniu porad z zakresu prawa cywilnego, zabezpieczenia roszczeń, egzekucji i spraw karnych,
 • sporządzaniu i opiniowaniu umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów,
 • wydawaniu opinii prawnych,
 • reprezentacji Klienta w sądzie w sprawach cywilnych, karnych, o wykroczenia
 • przygotowywaniu pozwów i pism procesowych,
 • wnoszeniu zażaleń i apelacji w sprawach cywilnych i karnych,
 • dochodzenia należności od dłużników w postępowaniu egzekucyjnym,
 
Kancelaria prowadzi między innymi sprawy:
 
SPRAWY CYWILNE
 • zapłatę z tytułu umów, także umów konsumenckich, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, gospodarczym,
 • eksmisję,
 • w zakresie obsługi wynajmujących nieruchomości lokalowe i użytkowe,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku,
 • ustanowienie służebności,
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne i inne,
 • z zakresu umów ubezpieczenia korporacyjnego, zbiorowego, indywidualnego auto – casco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), mienia, ubezpieczenia rolniczego, turystycznego, zdrowotnego,
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń,
SPRAWY RODZINNE
 • alimenty
 • rozwód
 • separację
 • w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • kontaktów dziecka z rodzicami
   
SPRAWY SPADKOWE
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • unieważnienie testamentu
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
   
SPRAWY KARNE
 
W sprawach karnych Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 • obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy jak również na etapie postępowania sądowego,
 • reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • składania wniosków o odroczenie wykonanie kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary,
 • postępowania związanego z tymczasowym aresztowaniem i zakazem prowadzenia pojazdów,
 • występowanie w roli oskarżyciela w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego.

Wybrane artykuły

Aliemnty, kiedy się przedawniają ?

Alimenty na dzieci, kiedy dochodzi do przedawnienia ? Do kiedy można kierować sprawę do komornika ?   Zasada ogólna Alimenty należą do grupy roszczeń, które nazywa się okresowymi. Co do zasady zgodnie z art. 118...
więcej

Zmiana post. spadkowego

Adwokat Zbigniew Chojaczyk – Kancelaria Adwokacka Gdańsk prowadzi i doradza między innymi w sprawach o: Zmianę postanowienia spadkowego   Gdy dowiadujemy się, że ktoś z rodziny lub obca osoba nabyła spadek, a my o ...
więcej
ARTYKUŁY
Korzystanie z witryny www.adwokat-chojaczyk.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.