PANEL KLIENTA LOGOWANIE
 
 
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk
 
+48 790 825 827
+48 790 608 200
(58) 719-45-63
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gdańsku.

Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną polegająca na:
 • udzielaniu porad z zakresu prawa cywilnego, zabezpieczenia roszczeń, egzekucji i spraw karnych,
 • sporządzaniu i opiniowaniu umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów,
 • wydawaniu opinii prawnych,
 • reprezentacji Klienta w sądzie w sprawach cywilnych, karnych, o wykroczenia
 • przygotowywaniu pozwów i pism procesowych,
 • wnoszeniu zażaleń i apelacji w sprawach cywilnych i karnych,
 • dochodzenia należności od dłużników w postępowaniu egzekucyjnym,
 
Kancelaria prowadzi między innymi sprawy:
 
SPRAWY CYWILNE
 • zapłatę z tytułu umów, także umów konsumenckich, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, gospodarczym,
 • eksmisję,
 • w zakresie obsługi wynajmujących nieruchomości lokalowe i użytkowe,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku,
 • ustanowienie służebności,
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne i inne,
 • z zakresu umów ubezpieczenia korporacyjnego, zbiorowego, indywidualnego auto – casco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), mienia, ubezpieczenia rolniczego, turystycznego, zdrowotnego,
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń,
SPRAWY RODZINNE
 • alimenty
 • rozwód
 • separację
 • w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • kontaktów dziecka z rodzicami
   
SPRAWY SPADKOWE
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • unieważnienie testamentu
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
   
SPRAWY KARNE
 
W sprawach karnych Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 • obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy jak również na etapie postępowania sądowego,
 • reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • składania wniosków o odroczenie wykonanie kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary,
 • postępowania związanego z tymczasowym aresztowaniem i zakazem prowadzenia pojazdów,
 • występowanie w roli oskarżyciela w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego.

Wybrane artykuły

Wykaz inwentarza

Wykaz inwentarza – samodzielny „spis inwentarza”   Czasem przyjęcie spadku wiąże ze sobą ryzyko, że poza aktywami spadek, który zdecydowaliśmy się przyjąć, zawiera długi. Wówczas aby ogranicz...
więcej

Separacja

Adwokat Zbigniew Chojaczyk udziela porad prawnych oraz prowadzi przed sądem sprawy o separację. Separacja jako instytucja prawna została wprowadzona do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego od dnia 16.12.1999 r. Orzeczenia separacji mogą d...
więcej
ARTYKUŁY
Korzystanie z witryny www.adwokat-chojaczyk.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.