PANEL KLIENTA LOGOWANIE
 
 
ul. Grunwaldzka 24/7, 80-229 Gdańsk
 
+48 790 825 827
+48 790 608 200
(58) 719-45-63
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gdańsku.

Dział spadku

Adwokat Zbigniew Chojaczyk oferuje kompleksowe prowadzenie spraw spadkowych w tym o dział spadku. Oferta obejmuje prowadzenie działu całości jak i części spadku, w trybie sądowym, polubownym, w tym gospodarstw rolnych.
 
Co do zasady tego typu sprawy wnosi się do sądu po stwierdzeniu nabycia spadku. Jeśli nie nastąpiło prawomocne stwierdzenie nabycia spadku to w ramach prowadzenia sprawy o dział spadku Kancelaria prowadzi również sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Tego typu sprawy prowadzone są w trybie postępowania nieprocesowego. Właściwym sądem jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
 
Spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje z mocy samego prawa i dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość. Należy jednak zwrócić uwagę, że spadkobierca ma udział w spadku – jako pewnej masie majątkowej, a nie w poszczególnych składnikach spadku (majątku) np. mieszkaniu lub samochodzie.
 
W toku sprawy rozliczeniu podlegają wszystkie roszczenia współspadkobierców w tym w zakresie nakładów na spadek (np. remonty, utrzymanie nieruchomości) jak i koszty zarządu masą spadkową, oraz spłacone długi spadkowe. Rozliczenie w/w należności jest możliwe tylko w tym postępowaniu. Nie podlegają rozliczeniu niespłacone długi spadkowe.
 
W sprawie o dział spadku sąd ustala skład i wartość majątku spadkowego, może przy tym zajść potrzeba przeprowadzenia odpowiednich dowodów gdy przykładowo uczestnik postępowania zaniża wartość mieszkania, domu, działki. Może również zajść potrzeba poszukiwania majątku w sytuacji gdy posiadamy informacje o kontach bankowych lub lokatach spadkodawcy. Znaczenie mogą mieć również darowizny dokonane przez spadkodawcę na rzecz członków rodziny – uczestników postępowania.
 
Najczęściej dział spadku następuje poprzez podział fizyczny, który polega na tym, że rzeczy np. ruchomości są dzielone pomiędzy spadkobiercami, albo przeprowadza się podział nieruchomości na części – np. działki albo domu – o ile jest to możliwe technicznie i prawnie.
 
W sytuacji gdy dokonanie podziału fizycznego nie jest możliwe, gdyż na przykład w skład spadku wchodzi przedmiot z natury swej niepodzielny, a żaden ze spadkobierców nie jest w stanie ponieść spłat, sąd może zarządzić sprzedaż przedmiotów wchodzących w skład spadku w drodze licytacji, a uzyskana w ten sposób suma jest dzielona między spadkobierców. W przypadku działu gospodarstw rolnych sąd bierze pod uwagę przede wszystkim możliwość przyznania gospodarstwa jednemu ze spadkobierców tak aby zapewnić ciągłość produkcji rolnej – o ile jest ona jeszcze prowadzona.
Korzystanie z witryny www.adwokat-chojaczyk.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.